സന തിമ്മയ്യ

6d13jcob3e3told7cn7gptvl00 51mregbvkocq5didn7ldddeb8l web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-movies-2022 https-www-manoramaonline-com-web-stories-movies

മോഡലിങ് രംഗത്ത് നിന്നും അഭിനയ മേഖലയിലെത്തി

Image Credit: Social Media

പിന്നീട് അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് എത്തി

Image Credit: Social Media

ഒഡെയ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം

Image Credit: Social Media

അഭിനയത്തിന് പുറമെ ഒരു ജ്വല്ലറി ഡിസൈനർ കൂടിയാണ് സന

Image Credit: Social Media
Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/movies.html