കാശ്മീര പർദേശി

5t2b3nn34v66skg138ig8d0hm3 6tpaiftp4nagi3tf9e6pka6nc7 web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-movies-2022 https-www-manoramaonline-com-web-stories-movies

മോഡലിങ് രംഗത്ത് നിന്ന് ചലച്ചിത്ര ലോകത്തെത്തി

Image Credit: kashmiraofficial / Instagram

2018 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ നർത്തനശാല എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം

Image Credit: kashmiraofficial / Instagram

രംപാട്ട് എന്ന മറാത്തി ചിത്രത്തിലും അഭിനയിച്ചു

Image Credit: kashmiraofficial / Instagram

പിന്നീട് നിരവധി വിജയ ചിത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായി

Image Credit: kashmiraofficial / Instagram
Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/movies.html