റിയ സുമൻ | Riya Suman

ondvbv5mksto8tgh6ot75i04u 19rfqhqjm7delblkng49jlr2cs web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-movies

മോഡലിങ് രംഗത്ത് നിന്ന് അഭിനയ രംഗത്ത് എത്തി

Image Credit: Instagram / iriyasuman

മജ്നു എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ അഭിനയ അരങ്ങേറ്റം

Image Credit: Instagram / iriyasuman

പേപ്പർ ബോയ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു

Image Credit: Instagram / iriyasuman

സീരു, മന്മഥ ലീലൈ എന്നിവ പ്രധാന ചിത്രങ്ങൾ

Image Credit: Instagram / iriyasuman
Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/movies.html