നന്ദിത ശ്വേത | Nandita Swetha

3m45b2vtr3f948gm3g7hgkb69c content-mm-mo-web-stories-movies content-mm-mo-web-stories actress-nandita-swetha-ravishing-pictures content-mm-mo-web-stories-movies-2023 6qh3ng38ik8fs40o7a7sb8fmfh

വിഡിയോ ജോക്കി ആയി കരിയർ ആരംഭിച്ചു

Image Credit: Instagram / nanditaswethaa

നന്ദ ലവ്സ് നന്ദിത എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം

Image Credit: Instagram / nanditaswethaa

ആട്ടകത്തി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ജനശ്രദ്ധ നേടി

Image Credit: Instagram / nanditaswethaa

അഭിനയത്തിൽ മാത്രമല്ല ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റായും താരം തന്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്

Image Credit: Instagram / nanditaswethaa