ഗായിക മഞ്ജരി വിവാഹിതയാകുന്നു

content-mm-mo-web-stories-music content-mm-mo-web-stories 2rj4bmuaa0bmpj8ds84qs65ueq singer-manjari-getting-married content-mm-mo-web-stories-music-2022 4l8t3d379dvg7kvfjl6bspl4kd

ബാല്യകാല സുഹൃത്ത് ജെറിന്‍ ആണ് വരൻ

Image Credit: Social Media

നാളെ രാവിലെ തിരുവനന്തപുരത്തുവച്ചാണ് വിവാഹം

Image Credit: Social Media

ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്കൊപ്പമായിരിക്കും വിവാഹവിരുന്ന്

Image Credit: Social Media

ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഒരുമിച്ചു പഠിച്ചവരാണ് മ‍ഞ്ജരിയും ജെറിനും

Image Credit: Social Media

മസ്കത്തില്‍ ആയിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിദ്യാഭ്യാസകാലം