ചുവപ്പഴകിൽ മഞ്ജരിയും ജെറിനും

content-mm-mo-web-stories-music content-mm-mo-web-stories 2ga4t7im7fl7t53l7tjpd0nh8 wedding-pics-of-manjari content-mm-mo-web-stories-music-2022 39brgs0nnjhk6lp8n5v0u96c6j

ഗായിക മഞ്ജരിയുടെ വിവാഹ ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്ത്

Image Credit: Social Media

ചുവന്ന സാരിയിൽ അതിസുന്ദരിയായാണ് മഞ്ജരി വിവാഹവേദിയിലെത്തിയത്

Image Credit: Social Media

ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള കുർത്തയും കസവ് മുണ്ടുമാണ് ജെറിൻ ധരിച്ചത്

Image Credit: Social Media

തിരുവനന്തപുരത്ത് വച്ച് ഇന്നലെയായിരുന്നു വിവാഹം

Image Credit: Social Media

ലളിതമായാണ് ചടങ്ങ് നടത്തിയത്

Image Credit: Social Media

മാജിക് പ്ലാനെറ്റിലെ ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർഥികൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു സദ്യ