സാരിയഴകിൽ തിളങ്ങി അഭയ

content-mm-mo-web-stories-music content-mm-mo-web-stories 5534rkoh8uapgvk4vanq26pthu hu6s2qkkoebnd7t1g8it3evli abhaya-hiranmayi-photoshoot-in-saree-goes-viral content-mm-mo-web-stories-music-2022

ഗായിക അഭയ ഹിരൺമയി പങ്കുവച്ച സാരി ചിത്രങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ആരാധകർ

Image Credit: Instagram

സാരിക്കൊപ്പം ട്രെഡീഷനൽ ആഭരണങ്ങളാണ് അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

Image Credit: Instagram

സിംപിൾ ഹെയർസ്റ്റൈൽ അഭയയുടെ ലുക്ക് പൂർണമാക്കുന്നു

Image Credit: Instagram

മുല്ലപ്പൂവ് ചാർത്തിയൊരുങ്ങിയ ഗായിക നാടൻ ലുക്കിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്

Image Credit: Instagram