കിരീടധാരണത്തിന്റെ 70–ാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ച് എലിസബത്ത് രാജ്ഞി

content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories 4m0on5t3jhjt757a784vvleudp content-mm-mo-web-stories-news-2022 queen-elizabeth-platinum-jubilee-celebrations 7m24nageacfao2jomeoi792sgm

നാലുനാൾ നീളുന്ന വാരാഘോഷത്തിൽ ബ്രിട്ടൻ

ബ്രിട്ടനിലെ മലയാളി സമൂഹവും ആഘോഷ ആരവങ്ങളിൽ

7000 പേർക്ക് നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം

240 ഹോഴ്സ് ഗാർഡ്സ്, 1500 സൈനികർ, സംഗീത പരിപാടികൾ