അഗ്നിപഥ് സ്കീമിനെതിരെ വൻ പ്രതിഷേധം

76e1qtgo7occtu25e9g1j0rlgt web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-news https-www-manoramaonline-com-web-stories-news-2022 5cr6jficfcfrgusce5cfaimoob

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ അഗ്നിപഥ് സ്കീമിനെതിരെ തെലങ്കാനയിലെ സെക്കന്ദരാബാദ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം.

Image Credit: (Photo by NOAH SEELAM / AFP)

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ അഗ്നിപഥ് സ്കീമിനെതിരെ തെലങ്കാനയിലെ സെക്കന്ദരാബാദ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം.

Image Credit: (Photo by NOAH SEELAM / AFP)

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ അഗ്നിപഥ് സ്കീമിനെതിരെ തെലങ്കാനയിലെ സെക്കന്ദരാബാദ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം.

Image Credit: (Photo by NOAH SEELAM / AFP)

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ അഗ്നിപഥ് സ്കീമിനെതിരെ തെലങ്കാനയിലെ സെക്കന്ദരാബാദ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം.

Image Credit: (Photo by NOAH SEELAM / AFP)

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ അഗ്നിപഥ് സ്കീമിനെതിരെ തെലങ്കാനയിലെ സെക്കന്ദരാബാദ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം.

Image Credit: (Photo by NOAH SEELAM / AFP)

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ അഗ്നിപഥ് സ്കീമിനെതിരെ തെലങ്കാനയിലെ സെക്കന്ദരാബാദ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം തടയുന്ന പൊലീസുകാർ.

Image Credit: (Photo by NOAH SEELAM / AFP)

അക്രമാസക്തമായ പ്രതിഷേധത്തെ നേരിടാൻ പൊലീസ് നടത്തിയ വെടിവയ്പ്പിൽ പരുക്കേറ്റയാളെ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റുന്നു.

Image Credit: (Photo by NOAH SEELAM / AFP)
Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/news.html
Read Article