ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ

37sjv4e1jsis76fd2l3ftva26c web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-news https-www-manoramaonline-com-web-stories-news-2022 351o7mn2a1ds4n8uobm2jk3qsg

മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് ജൂനിയർ

കൊല്ലപ്പെട്ടത് 1968 ഏപ്രിൽ 4ന്

Image Credit: AFP

ജോൺ എഫ്. കെന്നഡി

കൊല്ലപ്പെട്ടത് 1963 നവംബർ 22ന്

Image Credit: AFP

ഏബ്രഹാം ലിങ്കൺ

കൊല്ലപ്പെട്ടത് 1865 ഏപ്രിൽ 14ന്

Image Credit: AFP

മഹാത്മാ ഗാന്ധി

കൊല്ലപ്പെട്ടത് 1948 ജനുവരി 30ന്

Image Credit: AFP

മുഅമ്മർ ഗദ്ദാഫി

കൊല്ലപ്പെട്ടത് 2011 ഒക്ടോബർ 20ന്

Image Credit: AFP

ഇന്ദിര ഗാന്ധി

കൊല്ലപ്പെട്ടത് 1984 ഒക്ടോബർ 31ന്

Image Credit: AFP

ബേനസീർ ഭൂട്ടോ

കൊല്ലപ്പെട്ടത് 2007 ഡിസംബർ 27ന്

Image Credit: AFP

രാജീവ് ഗാന്ധി

കൊല്ലപ്പെട്ടത് 1991 മേയ് 21

Image Credit: AFP
Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/news.html
Read Article