ആലുവ ശിവക്ഷേത്രം വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങി

web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-news https-www-manoramaonline-com-web-stories-news-2022 pqtft1qtb5c07n2ruhio9fq1 716gap9viu3v9vj043ufs376q

ആലുവ ശിവക്ഷേത്രം വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങി. ചിത്രം: മനോരമ

ആലുവ ശിവക്ഷേത്രം വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങി. ചിത്രം: മനോരമ

ആലുവ ശിവക്ഷേത്രം വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങി. ചിത്രം: മനോരമ

Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/news.html
Read Article