ലിസ് ട്രസ് പുതിയ ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി

355cdkfr5pusm93u87p1208bkc web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-news https-www-manoramaonline-com-web-stories-news-2022 4i49p2mvqoro1be40d5iemlr8l

ലിസ് ട്രസ് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം

ബെൽഫാസ്റ്റിൽ നടന്ന കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി യോഗത്തിൽ ലിസ് ട്രസ് സംസാരിക്കുന്നു.

ലിസ് ട്രസ് ഋഷി സുനക്കിനൊപ്പം..

ജി7 ഉച്ചകോടിക്കായി ലിസ് ട്രസ് ജർമ്മനിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ.

Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/news.html