രാഹുൽ കേരളത്തിൽ; ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്ക് വൻ വരവേൽപ്പ്

7h6s640p1orhfda7j3fkqqorsi 2j1jibj52lf7iu9r63fqqobl4m web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-news https-www-manoramaonline-com-web-stories-news-2022

ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുമായി കേരളത്തിൽ എത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി കുട്ടികളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നു.

Image Credit: Twitter/@INCIndia

യാത്രയ്ക്കിടയിൽ അൽപസമയം ചായ കുടിക്കാനായി മാറ്റിവച്ചപ്പോൾ.

Image Credit: Twitter/@INCIndia

ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുമായെത്തിയ രാഹുലിനെ കണ്ട് ആവേശഭരിതരായ ജനങ്ങൾ.

Image Credit: Twitter/@INCIndia

യാത്രയുമായി കേരളത്തിലെത്തിയ രാഹുലിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവർ.

Image Credit: Twitter/@INCIndia
Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/news.html
More News