പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ജപ്പാനിൽ

https-www-manoramaonline-com-web-stories 11bkt4cbu06bv53ao29upr1d0v https-www-manoramaonline-com-web-stories-news https-www-manoramaonline-com-web-stories-news-2022 4q77m5g0u03unh116iuhoe08ea pm-narendra-modi-in-japan-shinzo-abe

ജപ്പാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിൻസോ അബെയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എത്തിയപ്പോൾ.

Image Credit: PIB

ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഫുമിയോ കിഷിഡയുമായി നരേന്ദ്ര മോദി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയപ്പോൾ.

Image Credit: PIB

ജപ്പാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിൻസോ അബെയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എത്തിയപ്പോൾ.

Image Credit: PIB

ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഫുമിയോ കിഷിഡയുമായി നരേന്ദ്ര മോദി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനെത്തിയപ്പോൾ.

Image Credit: PIB

മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിൻസോ അബെയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ജപ്പാനിൽനിന്ന് മടങ്ങിയപ്പോൾ.

Image Credit: PIB