മാർപാപ്പയുടെ ക്രിസ്മസ് സന്ദേശം

content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories 3i71taimgoa3144vd95v9gkuql content-mm-mo-web-stories-news-2022 pope-francis-message-to-people-on-christmas-day 79vih70qb73ahn7btlnpce6p6d

ലോക സമാധാനത്തിന് ആഹ്വാനം

ദുര്‍ബലരെയും കുട്ടികളെയും സംരക്ഷിക്കണം

വത്തിക്കാനിൽ വിശ്വാസികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു

യുദ്ധങ്ങളിൽ ഇരയാകുന്നത് ദുർബലർ

ചടങ്ങുകള്‍ക്ക് ഏഴായിരത്തോളം പേർ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു