അനുഗ്രഹം തേടി താരങ്ങൾ

1dbme90h3baev4c4tgnb753ftm content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories-news-2023 content-mm-mo-web-stories 227tldfvsqjpjs56v2ahkbs4fb attukal-pongala-movie-stars

ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് പൊങ്കാലയിടുന്ന ചിപ്പി.

സംവിധായകൻ ഷാജി കൈലാസ്

കൻറോൺമെന്റ് സ്റ്റേഷനു സമീപം ആറ്റുകാലമ്മയ്ക്ക് പൊങ്കാലയിടുന്ന നടി സ്വാസിക .

ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് പൊങ്കാലയിടുന്ന ജലജയും മകളും

വസതിയിൽ പൊങ്കാലയിടുന്ന നടൻ സുരേഷ് ഗോപിയും ഭാര്യ രാധികയും

വീട്ടിൽ പൊങ്കാലയിടുന്ന നടി ആനിയും കുടുംബവും.

വസതിയിൽ പൊങ്കാലയിടുന്ന നടൻ സുരേഷ് ഗോപിയും ഭാര്യ രാധികയും