മോദിക്ക് ഫ്രാൻസിന്റെ ആദരം;

3sqmnovn5a6dodfiu7nkol2hqj content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories-news-2023 content-mm-mo-web-stories 5cbncb8v0sfdj4qpg63ddava5h french-president-macron-honors-indian-prime-minister-narendra-modi-with-highest-french-award

മോദിക്ക് ഫ്രാൻസിന്റെ ആദരം; ഗ്രാൻഡ് ക്രോസ് ഓഫ് ലീജൻ ഓഫ് ഓണർ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി.

Image Credit: PIB

ഫ്രാൻസിന്റെ പരമോന്നത പുരസ്കാരം ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കു സമ്മാനിച്ച് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോ.

Image Credit: PIB

ഗ്രാൻഡ് ക്രോസ് ഓഫ് ലീജൻ ഓഫ് ഓണർ പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണു നരേന്ദ്ര മോദി.

Image Credit: PIB

പുരസ്കാരത്തിന് ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ പേരിൽ മോദി നന്ദി പറഞ്ഞു.

Image Credit: PIB

മോദിക്കായി മക്രോ നൽകിയ സ്വകാര്യ അത്താഴവിരുന്നു നടന്ന എൽസി പാലസിൽ വച്ചായിരുന്നു പുരസ്കാരം.

Image Credit: PIB

Image Credit: PIB