ഭൂകമ്പത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ് മൊറോക്കോ

content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories-news-2023 content-mm-mo-web-stories 23hbcsf9qvem9ovjrj8rmiu8jo powerful-earthquake-struck-central-morocco 210174d8obnn38nkdc8a3mbvv9

അവശ്യ സാധനങ്ങളുമായി പ്രദേശത്തു നിന്ന് പലായനം ചെയ്യുന്നവർ.

Image Credit: FADEL SENNA / AFP

തുടർചലനങ്ങളുണ്ടാകാം എന്ന മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് വീടിനു പുറത്ത് അന്തിയുറങ്ങുന്നവർ.

Image Credit: FADEL SENNA / AFP

ഭുകമ്പത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾക്കു സമീപം വിതുമ്പുന്ന ബന്ധു.

Image Credit: FADEL SENNA / AFP

കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയ ആളെ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം

Image Credit: FADEL SENNA / AFP

പാർപ്പിടം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് റോഡരികിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ

Image Credit: FADEL SENNA / AFP

ഭൂകമ്പബാധിത പ്രദേശത്തിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങുന്ന സ്ത്രീ

Image Credit: FADEL SENNA / AFP