തകർന്നടിഞ്ഞ് ഗാസ ; കരയുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി ഇസ്രയേൽ;

content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories-news-2023 content-mm-mo-web-stories israeli-troops-massing-at-gaza-border 667n27mbdu1p9tlpf9ov4t45lg 1anprf1pgcja4naifl8cfvup34

ഇസ്രയേൽ ഗാസ അതിർത്തിയിൽ പെട്രോളിങ് നടത്തുന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ.

Image Credit: JACK GUEZ / AFP

ഗാസ അതിർത്തിക്കടുത്ത് ഇസ്രയേലി സൈനികർ

Image Credit: Menahem KAHANA / AFP

ഗാസ സിറ്റിയിലെ തുറമുഖത്ത് ഇസ്രയേലിൽ നിന്നുള്ള ബോംബാക്രമണത്തിൽ പതിച്ച ഷെല്ലുകൾ

Image Credit: AFP

ഗാസ അതിർത്തിക്കടുത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇസ്രയേൽ സൈന്യം

Image Credit: Menahem KAHANA / AFP

ഇസ്രയേൽ സൈന്യം ഗാസ അതിർത്തിയിൽ നടത്തിയ വെടിവയ്പ്പിന്റെ ദൃശ്യം.

Image Credit: JACK GUEZAFP

ഗാസ അതിർത്തിയിൽ വെടിവയ്പ്പ് നടത്തുന്ന ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തിന്റെ ദൃശ്യം.

Image Credit: JACK GUEZAFP