ആശ്രിത വീസ: ഇന്ത്യ രണ്ടാമത്

content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories-news-2023 content-mm-mo-web-stories 3g1jtt8ndlhffu3l4hoi7h75q0 indians-have-the-second-highest-number-of-dependent-visas-granted-in-the-uk oj5jdrgb2k1cbdkm26sh4otq1

യുകെയിൽ ഏറ്റവുമധികം ആശ്രിത വീസ അനുവദിച്ചതിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം ഇന്ത്യക്കാർക്കാണെന്നു യുകെ സർക്കാരിന്റെ ഓഫിസ് ഓഫ് നാഷനൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Image Credit: Canva

സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളുടെ ആശ്രിതർക്കായി 43,445 വീസയാണ് യുകെ അനുവദിച്ചത്.

Image Credit: Canva

2019ൽ ഇതു 2127 മാത്രമായിരുന്നു; 1900 മടങ്ങ് വർധന. ആശ്രിത വീസ ഏറ്റവുമധികം അനുവദിച്ചത് നൈജീരിയൻ വിദ്യാർഥികൾക്കാണ്: 60506.വിദേശ കുടിയേറ്റക്കാർ കൂടുന്നുവെന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ വീസ വ്യവസ്ഥകളിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണം വരുത്തുന്നത്.

Image Credit: Canva

ഗവേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമുകൾ ഒഴികെ ബിരുദാനന്തര പഠനത്തിനെത്തുന്ന വിദ്യാ‌ർഥികൾക്ക് ഇനി ആശ്രിതരെ കൊണ്ടുവരാനാകില്ല. 9 മാസവും അതിൽക്കൂടുതൽ കാലവും ബിരുദാനന്തര പഠനത്തിനെത്തുന്ന വിദേശ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പങ്കാളികളെയും മക്കളെയും ഒപ്പം കൊണ്ടുവരാൻ ഇതുവരെ അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നു.

Image Credit: Canva

സെപ്റ്റംബർ വരെ 133,237 സ്റ്റഡി വീസയാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് യുകെ അനുവദിച്ചത്. ആകെയുള്ള വിദ്യാർഥി വീസയുടെ 27% ആണിത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാൾ 5804 വീസ അധികം അനുവദിച്ചു.

Image Credit: Canva

2023 സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള ഒരു വർഷത്തെ കണക്കു നോക്കിയാൽ സ്റ്റുഡന്റ് വീസയിലും സർവകാല റെക്കോർഡാണ്. 4,86,107 സ്റ്റുഡന്റ് വീസകളാണ് ഇക്കാലയളവിൽ അനുവദിച്ചത്. ഇന്ത്യയ്ക്കു പിന്നിൽ ചൈനയാണു രണ്ടാമത്. നൈജീരിയ, പാക്കിസ്ഥാൻ മൂന്നും നാലും സ്ഥാനങ്ങളിൽ.

Image Credit: Canva