ഊണു പ്രേമികളുടെ ഹൃദയം കവർന്ന സുറിയാനി മീൽസ്

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-pachakam suriyani-meals-from-ruchi-villages-kunnamkulam content-mm-mo-web-stories-pachakam-2022 6oj5r4og6b03rolbdiudmgu215 4u7qcsrdssiv6l69qfkn45mh0d

സുറിയാനി മീൽസ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

മീനിന് അദ്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കാനാകും

കുന്നംകുളം – പട്ടാമ്പി റോഡിൽ കമ്പിപ്പാലത്തെ പെട്രോൾ പമ്പിനോടു ചേർന്നുള്ള രുചി വില്ലേജ്.

30–40 ഗ്രാം വീതമുള്ള കഷണങ്ങളായാണു മീൻ കറിയിലുണ്ടാകുക.