ഇൗ ഇന്ത്യക്കാരൻ ലോകത്തിലെ സൂപ്പർ താരം

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-pachakam content-mm-mo-web-stories-pachakam-2023 2tugjjpmon4ur5jkoedu01r10g 5i230deq099rqust5gfh2fq6pf kulfi-secures-14th-spot-on-worlds-best-rated-frozen-desserts-list

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 50 ഫ്രോസൺ ഡെസേർട്ടുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ കുൽഫിയും 14-ാം സ്ഥാനത്താണ് കുൽഫി.

കുൽഫി മാത്രമല്ല മികച്ച 50 ഫ്രോസൺ രുചിയിൽ കുൽഫി ഫലൂദ 30-ാം സ്ഥാനം നേടി

കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ പാൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് കുൽഫി തയാറാക്കുന്നത്.

ഇന്ന് പലതരം ഫ്യൂഷൻ രുചികളിൽ കുൽഫി വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്

മാമ്പഴം, സ്‌ട്രോബെറി, പിസ്ത, ബദാം മുതലായവയുടെ രുചിയുള്ള കുൽഫിയും ഇപ്പോളുണ്ട്