ഇതൊന്നും ഇനി കുക്കറില്‍ വയ്ക്കരുതേ! അറിയാം ഇക്കാര്യങ്ങൾ

3qc48kob336ma92rl5v7guot2g content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-pachakam foods-you-should-never-cook-in-a-pressure-cooker content-mm-mo-web-stories-pachakam-2023 2458qvq98ped2hie8do7hgd8b

സ്ഥിരമായി പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്‌തെടുക്കുന്ന ചില ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്

അരി പ്രഷർ കുക്കറിൽ പാകം ചെയ്തെടുക്കരുത്. അരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അന്നജം അക്രിലമൈഡ് എന്ന രാസവസ്തു പുറത്തു വിടും. ഇത് ആരോഗ്യത്തിനു ദോഷം ചെയ്യും.

പ്രഷർ കുക്കറിൽ പച്ചക്കറികൾ പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ പോഷകങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും നഷ്ടപ്പെടും.

പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ ധാരാളം സ്റ്റാർച് പുറത്തു വരുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണ് പാസ്ത

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വെന്തു കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് മൽസ്യം. ആയതിനാൽ ഒരിക്കലും മൽസ്യം പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കരുത്

കിഴങ്ങിൽ ധാരാളം സ്റ്റാർച്ച് അടങ്ങിയ പച്ചക്കറിയായതു കൊണ്ടുതന്നെ ഇത് കുക്കറിൽ വച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ആരോഗ്യകരമല്ല.