ഇനി വെണ്ടയ്ക്ക ചീഞ്ഞുപോകില്ല, കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-pachakam how-to-store-ladies-finger-with-simple-methods 2hg1gitgqcr2ao576utnbig5v8 content-mm-mo-web-stories-pachakam-2023 7tfmko63tstlbdne4n5mj0g02i

കലോറി കുറവെങ്കിലും ഫൈബർ, വിറ്റാമിനുകൾ, മിനറലുകൾ എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമാണ് ഈ പച്ചക്കറി

Image Credit: Shutterstock

വെണ്ടയ്ക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ പ്രധാനമായും കുരുക്കൾ കുറവുള്ളതും സോഫ്റ്റ് ആയതുമായവ വാങ്ങണം.

Image Credit: Shutterstock

വെണ്ടയ്ക്കയിൽ വിരലുകൾ കൊണ്ട് ചെറുതായി അമർത്തി നോക്കിയാൽ എളുപ്പത്തിൽ മനസിലാക്കാം

Image Credit: Shutterstock

കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്ന വെണ്ടയ്ക്ക ഉണക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം

Image Credit: Shutterstock

വെണ്ടയ്ക്ക ഫ്രിജിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പോളിത്തീൻ കവറിലോ വെജിറ്റബിൾ ബാഗിലോ ആക്കി വയ്ക്കാവുന്നതാണ്

Image Credit: Shutterstock

മറ്റുള്ള പാചകക്കറികൾ, പഴങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം വെണ്ടയ്ക്ക വെയ്ക്കരുത്.

Image Credit: Shutterstock
ഇനി വെണ്ടയ്ക്ക ചീഞ്ഞുപോകില്ല, കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ

webstories

www.manoramaonline.com/web-stories/pachakam.html
Read More