സവാള അരിഞ്ഞു ഫ്രിജിൽ വയ്ക്കാമോ? ഇതറിയാതെ പോകരുത്!...

4f6qrfq4aa2fds0ucofjfqslbt content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-pachakam content-mm-mo-web-stories-pachakam-2023 do-you-need-to-put-onions-in-the-fridge 6aroba7d1a7mphbtii7knbv82j

സവാള അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞു ഫ്രിജിൽ വയ്ക്കുന്നതു വഴി അവയിൽ ബാക്ടീരിയകൾ വളരും

Image Credit: Canva

സവാള ഫ്രിജിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ ചിലകാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാം

Image Credit: Canva

അരിഞ്ഞെടുത്ത സവാള അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി ഒരു കണ്ടെയ്നറിനുള്ളിലാക്കി അടച്ചു വയ്ക്കണം.

Image Credit: Canva

ഒരു പോളിത്തീൻ കവറിനുള്ളിൽ അരിഞ്ഞ സവാള എടുത്തുവെച്ചാലും സവാള ഉപയോഗ ശൂന്യമാകാതെയിരിക്കും.

Image Credit: Canva

തലേദിവസമാണ് സവാള അരിഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറിനുള്ളിൽ അടച്ചു ഫ്രിജിൽ വെച്ചാലും മതിയാകും.

Image Credit: Canva

ഒരിക്കലും അരിഞ്ഞ സവാള തുറന്ന് ഫ്രിജിൽ വെയ്ക്കരുത്. എല്ലായ്‌പ്പോഴും നന്നായി അടച്ച് വയ്ക്കണം.

Image Credit: Canva