മുട്ട പുഴുങ്ങുന്നതാണോ ഓംലറ്റാക്കി കഴിക്കുന്നതാണോ കൂടുതല്‍ ആരോഗ്യകരം

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-pachakam 4ohm2p9pvborndk8s0m084b7d0 content-mm-mo-web-stories-pachakam-2023 8pskv7vgd8oupkhlthgt6ob9h boiled-egg-vs-omelette-which-one-is-more-healthy

പോഷകങ്ങളുടെ കലവറയാണ് മുട്ട.

Image Credit: Canva

മുട്ടയിൽ പാചകരീതികള്‍ മാറുന്നതനുസരിച്ച് കൊഴുപ്പ്, കലോറി, മറ്റ് പോഷകങ്ങൾ എന്നിവയില്‍ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ ഉണ്ടാകാം.

Image Credit: Canva

ഭാരം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളുകള്‍ക്ക് ഏറ്റവും മികച്ചത് പുഴുങ്ങിയ മുട്ടകള്‍ തന്നെയാണ്.

Image Credit: Canva

ഓംലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോള്‍ പച്ചക്കറികള്‍ ചേര്‍ത്താല്‍ പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയേക്കാൾ കൂടുതൽ ആരോഗ്യകരമാക്കുകയും ചെയ്യും

Image Credit: Canva

ഒരു മുട്ടയില്‍ ശരാശരി 78 കലോറിയും 6.3 ഗ്രാം പ്രോട്ടീനും 0.6 ഗ്രാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും 5.3 ഗ്രാം കൊഴുപ്പുമുണ്ട്.

Image Credit: Canva

പുഴുങ്ങിയ ഒരു വലിയ മുട്ടയില്‍ റൈബോഫ്ലാവിന്‍, വിറ്റാമിൻ ബി 12, വിറ്റാമിൻ ഡി എന്നീ വിറ്റാമിനുകളും എന്നിവയും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

Image Credit: Canva