എത്ര ദിവസം വരെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ ഫ്രിജിൽ വയ്ക്കാമെന്നു നോക്കാം.

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-pachakam how-many-days-the-food-can-be-kept-intact-in-the-fridge content-mm-mo-web-stories-pachakam-2023 1pe4o1uuk19f2o3vkf3qumv1fo 4bssb3489q7n53b61ho994pad6

സൂപ്പുകൾ, സ്റ്റൂ എന്നിവ തിളപ്പിച്ചതിനു ശേഷം നന്നായി ചൂടറികഴിഞ്ഞു മാത്രം ഫ്രിജിലേക്ക് മാറ്റുക. മൂന്നോ നാലോ ദിവസം വരെ കേടുകൂടാതെയിരിക്കും

Image Credit: Canva

മാംസം, മൽസ്യം എന്നിവ പാകം ചെയ്തത് മൂന്നു മുതൽ നാല് ദിവസം വരെ ഫ്രിജിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. വായു കടക്കാത്ത പാത്രത്തിലായിരിക്കണം ഇവ ഫ്രിജിൽ വയ്‌ക്കേണ്ടത്.

Image Credit: Canva

ചോറ് - പാസ്ത എന്നിവ നാല് ദിവസം വരെ കേടുകൂടാതെ ഫ്രിജിലിരിക്കും. തണുത്തതിനു ശേഷം ഉടനടി തന്നെ ഇവ ഫ്രിജിലേക്കു മാറ്റണം.

Image Credit: Canva

പാലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും കൊണ്ട് തയാറാക്കിയ ഡെസേർട്ടുകൾ, മധുരപലഹാരങ്ങൾ, പുഡിങ്ങുകൾ എന്നിവ ശരിയായ രീതിയിൽ ഫ്രിജിൽ വച്ചാൽ രണ്ടു മുതൽ മൂന്നു ദിവസം വരെ കേടുകൂടാതെയിരിക്കും.

Image Credit: Canva

പച്ചക്കറികൾ പാകം ചെയ്തത് ഒരാഴ്ച വരെ ഫ്രിജിൽ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. കണ്ടെയ്നറുകളിലാക്കി അടച്ചു വയ്ക്കാൻ മറക്കരുത്,

Image Credit: Canva

സാധാരണ രീതിയിൽ പാകം ചെയ്തവ ഫ്രിജിൽ വച്ചാൽ അവയുടെ ആയുസ് അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് ദിവസം വരെയാണ്. പാകം ചെയ്ത് രണ്ടുമണിക്കൂറിനു ശേഷം ഫ്രിജിലേക്കു മാറ്റണം.

Image Credit: Canva