ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന കോമ്പിനേഷനുകളെ അറിയാം

content-mm-mo-web-stories-pachakam-2024 content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-pachakam 7ct4rlif103l6fk2dbadlfboku food-combinations-that-will-destroy-human-health 52kovv2jnn2f13su1r6jov1u29

പഴങ്ങൾക്കൊപ്പം പച്ചക്കറികൾ കൂടി ചേർത്ത് സാലഡുകൾ തയാറാക്കുമ്പോൾ ദഹനം സുഗമമാകുകയില്ല.

Image Credit: Canva

പാല് ചേരുന്ന പാനീയങ്ങൾക്കൊപ്പം എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുത്തവ കഴിക്കുകയെ ചെയ്യരുത്.

Image Credit: Canva

പറാത്തയും തൈരും ഇണപിരിയാത്ത കോമ്പിനേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇവ ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുന്നത് വയറിനു അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാക്കും

Image Credit: Canva

വാഴപ്പഴവും ആപ്പിളും ഒരുമിച്ചു കഴിക്കരുത്. ആപ്പിൾ സബ് - അസിഡിക് ആണ്

Image Credit: Canva

പാല് ചേർത്ത് തയാറാക്കുന്ന ചായ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഉചിതം

Image Credit: Canva

കുടലിനെയിതു പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. മാത്രമല്ല, ദഹനപ്രശ്‍നങ്ങളും ഉണ്ടാകും.

Image Credit: Canva