ശരീര ഭാരം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഏതൊക്കെ ഫൂഡ് ഒഴിവാക്കാം

content-mm-mo-web-stories-pachakam-2024 foods-to-avoid-when-trying-to-lose-weight content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-pachakam 2mg2ovrlgl4huvkgeu7kh24ok0 7vmlsmho647q4ok76ejun1ll14

സോഡ, കോളകൾ, ജ്യൂസുകൾ എന്നിവ നിത്യവും കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ കാലറി കൂടും

Image Credit: Canva

വൈറ്റ് ബ്രെഡ്, പാസ്ത

Image Credit: Canva

ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്, ചിക്കൻ ഫ്രൈ, ഡോനട്ട് എന്നിവയിൽ കാലറി കൂടുതലാണ്

Image Credit: Canva

ചിപ്സ്, കുക്കീസ്, കാൻഡി എന്നിവയിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ കലോറി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

Image Credit: Canva

സ്ഥിരമായി മദ്യം കഴിക്കുന്നത് ശരീരഭാരം അനിയന്ത്രിതമായി വർധിക്കുന്നതിനിടയാക്കും.

Image Credit: Canva

പലതരത്തിലുള്ള കേക്കുകൾ, പേസ്ട്രികൾ, ഐസ്ക്രീമുകൾ എന്നിവയിൽ കൂടിയ അളവിൽ മധുരം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്

Image Credit: Canva