ഗ്രാമ്പു ഒരു സുഗന്ധവ്യജ്ഞനം മാത്രമല്ല

content-mm-mo-web-stories-pachakam-2024 content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-pachakam 6biqgq1491k7gs2l74nr7aufjt 30mvasvj8u2i6g120m5ug2f9jg benefits-of-cloves-for-weight-loss

കറികളിൽ മാത്രമല്ലാതെ, ആയുർവേദ മരുന്നുകളിലും ഗ്രാമ്പു ചേർക്കും..

Image Credit: Canva

ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കാനും മെറ്റബോളിസം വർധിപ്പിക്കാനും ഗ്രാമ്പു സഹായിക്കും.

Image Credit: Canva

ശരീരത്തിലെ അമിതമായ കൊഴുപ്പിനെ ഇല്ലാതെയാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഗ്രാമ്പുവിലുണ്ട്.

Image Credit: Canva

ഗ്രാമ്പു ഉപയോഗിച്ച് തയാറാക്കുന്ന ചായ കുടിക്കുന്നത് ശരീര ഭാരം കുറയ്ക്കാനും ഉപകാരപ്രദമാണ്.

Image Credit: Canva

സൂപ്പ്, സ്റ്റൂ, കറികൾ, എന്നിവയ്ക്ക് ഗ്രാമ്പുവിന്റെ മണവും ഗുണവും പകർന്നു നൽകാം.

Image Credit: Canva

കട്ടൻ ചായ അല്ലെങ്കിൽ പാൽ ചായയിൽ ഗ്രാമ്പു, കറുവപ്പട്ട, ഏലയ്ക്ക, ഇഞ്ചി എന്നിവ ചേർക്കാം.

Image Credit: Canva

അധികം ഗ്രാമ്പു കഴിക്കുന്നതും നല്ലതല്ല. വയറുവേദന, ഛർദി, ഡയേറിയ തുടങ്ങിയവയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ട്.

Image Credit: Canva