ഇഞ്ചി സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇനി തലവേദനയാവില്ല

content-mm-mo-web-stories-pachakam-2024 content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-pachakam 1l1jmq8ma4f0d32323djqlqbh8 easy-ways-to-retain-and-store-ginger 61ul96i8c4cjmqc203u0h2i7qb

രുചി മാത്രമല്ല, ഗുണത്തിനും ഇഞ്ചി ഏറെ മുന്നിലാണ്

Image Credit: Canva

നൂറ്റാണ്ടുകളായി ചികിത്സകള്‍ക്ക് ഇഞ്ചി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു.

Image Credit: Canva

ജലദോഷം, പനി പോലുള്ള അവസ്ഥകള്‍ തടയാനും ഉദരരോഗ ശമനത്തിനുമെല്ലാം ഇഞ്ചി ബെസ്റ്റാണ്.

Image Credit: Canva

പുതുമ നഷ്ടപ്പെടാതെ ഇഞ്ചി കുറേക്കാലം സൂക്ഷിക്കാം

Image Credit: Canva

വായു കടക്കാത്ത ഒരു പാത്രത്തിലോ സിപ്ലോക്ക് ബാഗിലോ ആക്കിയ ശേഷം ഫ്രിജില്‍ സൂക്ഷിക്കാം.

Image Credit: Canva

തൊലികളഞ്ഞ ഇഞ്ചി പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പിൽ മുറുക്കെ പൊതിയുക, ഫ്രിജില്‍ വച്ചാല്‍ മൂന്നാഴ്ച വരെ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും.

Image Credit: Canva

അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിലോ ഫ്രീസർ ഫ്രണ്ട്ലി കണ്ടെയ്നറിലോ ആക്കിയ ശേഷം ഫ്രീസറില്‍ വയ്ക്കാം.

Image Credit: Canva