ചെസ് ഒളിംപ്യാഡിൽ ഇന്ത്യൻ ആധിപത്യം

chess-olympiad-india https-www-manoramaonline-com-web-stories 1ghhdjtc4e7qremff150prcr96 https-www-manoramaonline-com-web-stories-sports-2022 https-www-manoramaonline-com-web-stories-sports 3ei2i7mrcuvkgv66oele1rosps

ചെസ് ഒളിംപ്യാഡിൽ മത്സരത്തിനിടെ ഡി.ഗുകേഷ്

Image Credit: J Suresh ∙ Manorama

ലോക ചെസ് ഒളിംപ്യാഡിൽ മനോഹരമായ വേഷം ധരിച്ചെത്തിയ ഡെൻമാർക്ക് വനിത ടീ അംഗം

Image Credit: J Suresh ∙ Manorama

ഇന്ത്യ എ ടീമിനു വേണ്ടി കളിക്കുന്ന മലയാളി താരം എസ്.എൽ.നാരായണൻ

Image Credit: J Suresh ∙ Manorama

ഇന്ത്യൻ വനിത എ ടീം അംഗം താനിയ സച്ദേവ് ആലോചനയിൽ

Image Credit: J Suresh ∙ Manorama

ഇന്ത്യ ബി ടീമംഗങ്ങളുടെ കളി വീക്ഷിക്കുന്ന ലോക ചാംപ്യൻ മാഗ്നസ് കാൾസൻ. ഇന്ത്യൻ ടീം നോൺ പ്ലെയിങ് ക്യാപ്റ്റൻ ആർ.ബി. രമേഷ് പിന്നിൽ

Image Credit: J Suresh ∙ Manorama

ലോക ചാംപ്യൻ മാഗ്നസ് കാൾസൻ

Image Credit: J Suresh ∙ Manorama