അട്ടിമറി ആവർത്തിച്ച് കൊറിയൻ ത്രില്ലർ

6f87i6nmgm2g1c2j55tsc9m434-list mo-sports-world-cup-football-2022-qatar 5u7312jd2e5mit709pluvm6ovs 1n84n67ajg9v0nul9ua4ms23el-list

ലോകകപ്പില്‍ കൊറിയയുടെ പ്രീക്വാർട്ടർ പ്രവേശനം ആഘോഷിക്കുന്ന ആരാധകർ.

Image Credit: Twitter@FIFAWC2022

പ്രീക്വാര്‍ട്ടർ ഉറപ്പിച്ച കൊറിയൻ ടീമംഗങ്ങളുടെ ആഹ്ലാദം.

Image Credit: Twitter@FIFAWC2022

പോർച്ചുഗലിനെതിരായ ഗോൾ നേട്ടം ആഘോഷിക്കുന്ന കൊറിയൻ താരങ്ങൾ

Image Credit: Twitter@FIFAWC2022

പോർച്ചുഗലിനെതിരായ ഗോൾ നേട്ടം ആഘോഷിക്കുന്ന കൊറിയൻ താരങ്ങൾ

Image Credit: Twitter@FIFAWC2022

പ്രീക്വാർട്ടർ പ്രവേശനം ആഘോഷിക്കുന്ന ദക്ഷിണ കൊറിയ താരങ്ങൾ

Image Credit: Twitter@FIFAWC2022

ദക്ഷിണ കൊറിയ പോർച്ചുഗൽ മത്സരത്തിൽനിന്ന്

Image Credit: Twitter@FIFAWC2022

പ്രീക്വാർട്ടർ പ്രവേശനം ആഘോഷിക്കുന്ന ദക്ഷിണ കൊറിയ താരങ്ങൾ

Image Credit: Twitter@FIFAWC2022
WEBSTORIES

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/sports.html
Read Article