സതേൺ റെയിൽവേയിൽ 2860 അപ്രന്റിസ് അവസരം

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-thozhilveedhi-2024 content-mm-mo-web-stories-thozhilveedhi 3jebbmeeragjpnp0illcruoblm southern-railway-apprentice-notification-thozhilveedhi 6ifpn4ssbbi6b4neco222nvtk1

കേരളത്തിൽ പാലക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനുകളിൽ 415 ഒഴിവ്

ഫ്രെഷർ, എക്സ് ഐടിഐ കാറ്റഗറികളിൽ നിയമനം; പത്താം ക്ലാസ്, പ്ലസ്ടു, ഐടിഐ ജയിച്ചവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

ഫ്രെഷർ കാറ്റഗറി: ഫിറ്റർ, വെൽഡർ, മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ

എക്സ് ഐടിഐ കാറ്റഗറി: ഫിറ്റർ, ടർണർ, മെഷിനിസ്റ്റ്, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, വെൽഡർ, കാർപെന്റർ, പ്ലംബർ തുടങ്ങിയവ

ഫെബ്രുവരി 28 വരെ ഒാൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. വിശദവിവരങ്ങൾ തൊഴിൽവീഥി ഫെബ്രുവരി 10 ലക്കത്തിൽ

Web Stories

For More Web Stories Visit:

www.manoramaonline.com/web-stories/thozhilveedhi
Read Article