ഒറ്റച്ചോദ്യം; ശരിയുത്തരത്തിന് 5000 രൂപയുടെ സമ്മാനം

thozhilveedhi-ldc-quest-june01-issue content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-thozhilveedhi-2024 content-mm-mo-web-stories-thozhilveedhi l36d50s9spc4p3klfu7arotgl 2rblrv4jujf23rh6gu561bhmt6

എൽഡിസിക്ക് തയാറെടുക്കുന്നവർക്കായി തൊഴിൽവീഥിയും വി സ്റ്റാറും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന വിജ്ഞാന–വിനോദയാത്ര...

തൊഴിൽവീഥിയിലെ എൽഡിസി പരിശീലനം വായിച്ചാൽ സമ്മാനം നേടാം

ഈയാഴ്ചത്തെ ചോദ്യം പുതിയ ലക്കം തൊഴിൽവീഥിയിൽ

ശരിയുത്തരം വാട്‌സാപ് ചെയ്യാം 7994137373 എന്ന നമ്പറിൽ

Web Stories

For More Web Stories Visit:

www.manoramaonline.com/web-stories/thozhilveedhi