എൽഡിസി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇനി ഒരു മാസം

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-thozhilveedhi-2024 ldc-ld-clerk-exam-mock-test-jobs-career-kerala-govt-psc-thozhilveedhi content-mm-mo-web-stories-thozhilveedhi 3o56djr0mimj66qfj55usri2gj 1hcqp0th2eoo0bi9id9qksi23d

ഇതുവരെ പഠിച്ച രീതിയിലല്ല ഇനി പഠിക്കേണ്ടത്; ഫൈനൽ ലാപ്പിൽ പഠനം മാറ്റിപ്പിടിക്കണം..

അവസാന ഘട്ട പഠനത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം, ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ

ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പരീക്ഷയെഴുതാൻ മോക് ടെസ്റ്റുകൾ പരമാവധി ചെയ്തു പരിശീലിക്കണം

പരീക്ഷയെ നേരിടാൻ മൻസൂർ അലി കാപ്പുങ്ങലിന്റെ 5000 സാധ്യതാ ചോദ്യങ്ങളുമായി ‘ഫൈനൽ ടച്ച്’ പഠനം

പഠനം വിലയിരുത്താൻ ജൂലൈ 12 നു വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി തൊഴിൽവീഥി മോക് ടെസ്റ്റ്; റജിസ്ട്രേഷൻ തുടരുന്നു

Web Stories

For More Web Stories Visit:

www.manoramaonline.com/web-stories/thozhilveedhi
Read Article