ആയിരക്കണക്കിന് ‘കൈകൾ’ നിറഞ്ഞ പാലം; തായ്‌ലന്‍ഡിലെ ഇൗ കാഴ്ച വിസ്മയിപ്പിക്കും

2cmk6fdl7509jrjkqs8hdeq4iu 52j9h85dgmqpt2acshm8h3c7uk https-www-manoramaonline-com-web-stories-travel https-www-manoramaonline-com-web-stories-travel-2022 web-stories

വെളുത്ത ക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാറ്റ് റോങ് കുന്‍

പാലത്തിന്റെ കവാടത്തിനോട് ചേര്‍ന്ന്കൈ കൾ മനുഷ്യന്റെ ഒടുങ്ങാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു

ഏഷ്യയുടെ മനോഹരമായ വാസ്തുവിദ്യയും ശിൽപവും

ബുദ്ധക്ഷേത്ര മാതൃകയില്‍ നിര്‍മിച്ചിട്ടുള്ള സ്വകാര്യ കലാ പ്രദര്‍ശന കേന്ദ്രമാണിത്