പുകമഞ്ഞിന്‍റെ മൂടുപടമണിഞ്ഞ സുന്ദരിയാണ് നെല്ലിയാമ്പതി

41b3rdo992g86gvesg89ivvcag content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-travel 4cq05cb7sld2u92dl13cm9oj44 the-complete-guide-to-nelliyampathy content-mm-mo-web-stories-travel-2022

കേശവൻപാറയിൽ നിന്നാൽ നെല്ലിയാമ്പതിയുടെ മനോഹരമായ കാഴ്ച ആസ്വദിക്കാം

കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളും തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും കണ്ടുമലകയറി നെല്ലിയാമ്പതിയിലെ തണുപ്പിലേക്ക് പോകാം

പറന്നകലുന്ന വേഴാമ്പൽ

പോത്തുണ്ടി ഡാമിന്റെ കാഴ്ച

പാ‍വപ്പെട്ടവരുടെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നെല്ലിയാമ്പതി