അവധിക്കാല യാത്രയിൽ ഹന്‍സിക

2tqj8pcvttgnb4sm0e0lgicco1 2jmhekep24v2rs5gcj4kubmjuv https-www-manoramaonline-com-web-stories-travel https-www-manoramaonline-com-web-stories-travel-2022 web-stories

മാലദ്വീപില്‍ നിന്നുള്ള മനോഹര ചിത്രങ്ങളാണ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്

Image Credit: Social media

ലക്ഷ്വറി റിസോര്‍ട്ട്, സിയാം വേള്‍ഡ് മാല്‍ദീവ്സിലാണ് താമസം

Image Credit: Social media

നീലക്കുപ്പായമണിഞ്ഞ്‌ മത്സ്യകന്യകയെപ്പോലെ ഹന്‍സിക

Image Credit: Social media

മാലദ്വീപിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലോട്ടിങ് വാട്ടർ പാർക്ക് ഈ റിസോര്‍ട്ടിലെ ടർക്കോയ്‌സ് ലഗൂണിനുള്ളിലാണ്

Image Credit: Social media