ഡിജിറ്റൽ നൊമാഡ് വീസ നല്‍കുന്ന മനോഹര രാജ്യങ്ങൾ

content-mm-mo-web-stories 1hrak7070caps76rdfag9povom content-mm-mo-web-stories-travel mesmerising-countries-that-will-grant-nomad-visa content-mm-mo-web-stories-travel-2022 7b2qs4g6e2a13vuar96mcul4un

ഗ്രീസ്

ഡിജിറ്റൽ നൊമാഡ് വീസ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വർഷം വരെ ഗ്രീസിൽ വിദൂര ജോലികള്‍ ചെയ്തുകൊണ്ട് താമസിക്കാം. കൂടുതൽ കാലം താമസിക്കാനായി ഡിജിറ്റൽ നൊമാഡ് റസിഡൻസ് പെർമിറ്റിനും അപേക്ഷിക്കാം.

Image Credit: Shutterstock

ജർമനി

ജർമനിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ജർമൻ ഫ്രീലാൻസ് വീസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

Image Credit: Shutterstock

ഐസ്‌ലൻഡ്

ഐസ്‌ലൻഡിൽ, ‘ഐസ്‌ലൻഡ് റിമോട്ട് വർക്കർ വീസ’ എന്നാണ് ഈ വീസ അറിയപ്പെടുന്നത്. 2020 ഒക്ടോബറിൽ അവതരിപ്പിച്ച വീസ, ഒരു താൽക്കാലിക റസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് കൂടിയാണ്.

Image Credit: Shutterstock

മൗറീഷ്യസ്

മൗറീഷ്യസ് ഡിജിറ്റൽ നൊമാഡ് വീസ അഥവാ മൗറീഷ്യസ് പ്രീമിയം ട്രാവൽ വീസ ഉപയോഗിച്ച്, അവിടെ ഒരു വർഷം താമസിക്കാനും വിദൂരമായി ജോലി ചെയ്യാനും സാധിക്കും,

Image Credit: Shutterstock

ഇന്തൊനീഷ്യ

അഞ്ചു വർഷം വരെ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ താമസിക്കാൻ ഡിജിറ്റൽ നൊമാഡ് വീസ ലഭിക്കുന്നവര്‍ക്കു സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ളവര്‍ നികുതി നല്‍കേണ്ടതില്ല.

Image Credit: Shutterstock