ഇവിടേക്ക് വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല; ശുദ്ധവായു ശ്വസിച്ച് കാഴ്ചകൾ കാണാം

ks2girtpe0sq9686tbp8e44be https-www-manoramaonline-com-web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-travel 2u8eiit6p0hsvef48ajhhmvhuo https-www-manoramaonline-com-web-stories-travel-2022 matheran-asias-only-automobile-free-hill-station

ഇരുവശവും പച്ചപ്പ്, അതിമനോഹരമായ മലകളും കുളിർമയുള്ള കാഴ്ചകളും മാത്രം സമ്മാനിക്കുന്ന, ബൈക്കോ സൈക്കിളോ പോലും കൊണ്ട് പോകാനാകാത്ത സ്ഥലമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മതേരൻ.

Image Credit: Shutterstock

പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗിയും വൃത്തിയും അതേപടി നിലനിർത്തുക എന്ന ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Image Credit: Shutterstock

ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കാനായി ടോയ് ട്രെയിൻ സൗകര്യമുണ്ട്. കാഴ്ചകൾ കണ്ടു ആസ്വദിച്ച് പോകാനിഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ടോയ് ട്രെയിൻ യാത്ര തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

Image Credit: Shutterstock

മുപ്പതിലധികം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വ്യൂ പോയിന്റുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. രണ്ടു ദിവസത്തോളം ഇവിടെ തങ്ങി കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാം. താമസിക്കാനുള്ള റിസോർട്ട് സൗകര്യങ്ങളും ഈ ഹിൽസ്റ്റേഷനിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Image Credit: Shutterstock