ആപ്പു നോക്കി ആപ്പിലാകരുത്, ട്രെയിൻ സമയം അറിയാൻ ഇതുമതി

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-travel 2nkqgavvvilukfaind4h4bu5j6 3mv6cc7st2omfgi1plqq3qfc2b content-mm-mo-web-stories-travel-2022 railway-asks-passengers-to-follow-railway-s-official-app-ntes-to-get-accurate-information

എന്‍.ടി.ഇ.എസ്. മാത്രമാണ് റെയില്‍വേ ആപ്ലിക്കേഷനെന്നു ഇന്ത്യൻ റെയില്‍വേ

Image Credit: Shutterstock

സമയം കൃത്യമായി അറിയാന്‍ തീവണ്ടികളുടെ എന്‍ജിനു മുകളില്‍ ആര്‍.ടി.ഐ.എസ്. സംവിധാനമുണ്ട്. ഇതാണ് എന്‍.ടി.ഇ.എസ് പിന്തുടരുന്നത്.

Image Credit: Shutterstock

ജി.പി.എസിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് സ്വകാര്യ ആപ്പുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം

Image Credit: Shutterstock

ട്രെയിന്‍ സമയത്തില്‍ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും പലപ്പോഴും സ്വകാര്യ ആപ്പുകളില്‍ വൈകിയാണ് അപ്‌ഡേറ്റു ചെയ്യുന്നത്.

Image Credit: Shutterstock