ഇത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്

places-to-visit-in-kotagiri 4cen24t2u9pt37gpr667tjh1kp content-mm-mo-web-stories 155agknl3ksmpa3bhn0unk73j content-mm-mo-web-stories-travel content-mm-mo-web-stories-travel-2022

അവധിക്കാല യാത്രയ്ക്ക് മികച്ചയിടമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോട്ടഗിരി.

Image Credit: Shutterstock

ഊട്ടിയെക്കാളും തണുപ്പും കൂനൂരിനെക്കാളും സുന്ദരവുമാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ

Image Credit: Shutterstock

കോടനാട് വ്യൂ പോയന്റ്ാണ് പ്രധാനകാഴ്ച. ഇവിടെ നിന്നാൽ മൈസൂർ മലകളുടെ വിദൂരദൃശ്യവും ആസ്വദിക്കാം

Image Credit: Shutterstock

കോട്ടഗിരിയിൽ സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന നിരവധിയിടങ്ങളുമുണ്ട്, അതിലൊന്നാണ് കാതറീൻ വെള്ളച്ചാട്ടം

Image Credit: Shutterstock