കാടിനുള്ളിലൂടെ ഗവി യാത്ര

6f87i6nmgm2g1c2j55tsc9m434-list 4pskspsfr3jc5pg5g5nrpmghf6 5k6s531gipvepk7h74vm4r9qgl-list

കാടിന്റെ നടുവിലൂടെ പച്ചപ്പിന്റെ മണവും ആസ്വദിച്ചുള്ള ഗവി യാത്ര

Image Credit: kfdcecotourism.com.

സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്ന് ഏകദേശം 3,400 അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗവിയിൽ എത്ര ചൂട് കാലത്തും തണുപ്പാണ്

Image Credit: kfdcecotourism.com

സഞ്ചാരികൾക്കായി താമസസൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്.

Image Credit: kfdcecotourism.com

ബോട്ടിങ്, ജംഗിൾ സഫാരി എന്നിവ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ്.

Image Credit: kfdcecotourism.com
Web Stories

For More Webstories Visit:

www.manoramaonline.com/web-stories/travel.html
Read More