തായ്‌ലൻഡിൽ ഈ ജൂണ്‍ മുതല്‍ പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍

1fgelj6pgjjcmuc214p16699cd https-www-manoramaonline-com-web-stories-travel https-www-manoramaonline-com-web-stories-travel-2023 web-stories 1739jl2de6b2ioidjiohut5lq8

കുറഞ്ഞ ചെലവിലും എളുപ്പത്തിലും പോയിവരാവുന്ന ഇടമാണ് തായ്‍‍ലൻഡ്

Image Credit: Istock

ജൂണ്‍ മുതല്‍ സഞ്ചാരികളില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യന്‍ രൂപ ഏകദേശം 743 രൂപ ടൂറിസ്റ്റ് ഫീസ്‌ ഇൗടാക്കും

Image Credit: Istock

അപകടങ്ങളിൽ പെടുന്ന സന്ദർശകരെ സഹായിക്കുന്നതിനും ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമായിരിക്കും ഈ തുക ഉപയോഗിക്കുന്നത്

Image Credit: Istock

തായ്‌ലൻഡിന്‍റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ നിർണായക മേഖലയാണ് ടൂറിസം

Image Credit: Istock
Web Stories

For More Webstories Visit:

www.manoramaonline.com/web-stories/travel.html
Read More