ഗോവ മാത്രമല്ല, ഇൗ തീരവും സുന്ദരം

6f87i6nmgm2g1c2j55tsc9m434-list 5k6s531gipvepk7h74vm4r9qgl-list 3idrnu3pu6figcduh85qbnutk7

കർണാടകയിലെ പ്രശസ്ത തീർത്ഥാടന നഗരവും ബീച്ച് പ്രേമികളുടേയും ഇടമാണ് ഗോകർണ.

Image Credit: Shutterstock

കിലോമീറ്ററുകളോളം നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഗോകർണ ബീച്ച് തീർത്ഥാടന നഗരമായ ഗോകർണയുടെ അറ്റത്താണ്.

Image Credit: Shutterstock

കുഡ് ലെ ബീച്ച്

ഈന്തപ്പനകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ശുദ്ധമായ വെളുത്ത മണൽ കടൽത്തീരമാണ് കുഡ് ലെ ബീച്ച്

Image Credit: Shutterstock

ഓം ബീച്ച്

ഗോകർണത്തെ മറ്റൊരു ബീച്ചാണ് ഓം ബീച്ച്. 'ഓം' ചിഹ്നം പോലെ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഈ ബീച്ച് നിരവധി സാഹസിക വിനോദങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

Image Credit: Shutterstock

നവംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള തിരക്കേറിയ മാസങ്ങളിലൊഴികെ ബാക്കി സമയമെല്ലാം ബീച്ച് സാധാരണയായി വിജനമായിരിക്കും.

Image Credit: Shutterstock
Web Stories

https://www.manoramaonline.com/travel/travel-india/2023/05/18/beaches-to-visit-in-gokarna.html

www.manoramaonline.com/web-stories
Read More