ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീദ്വീപ് സൈക്കിളിൽ ചുറ്റിക്കാണാം

6f87i6nmgm2g1c2j55tsc9m434-list 5k6s531gipvepk7h74vm4r9qgl-list 3un7t674tnpd76fas2g93uensf

ജൂൺ 3, ലോക സൈക്ലിങ് ദിനം

പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും ആരോഗ്യപ്രദവുമായ ശീലമെന്ന നിലയിൽ ലോകമെമ്പാടും സൈക്ലിങ്ങിനോട് കമ്പമേറുകയാണ്.

അസമിലെ മാജുലിയിൽ സൈക്കിൾ ടൂറിസം പ്രസിദ്ധമാണ്

അസാമിന്റെ സാംസ്‌കാരിക തലസ്ഥാനം കൂടിയാണു മാജുലി.

സൈക്കിളിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഒരു നാടിനെ പൂർണമായും മനസിലാക്കുന്നത്

100 രൂപയ്ക്കു ഇവിടെ സൈക്കിളിൽ ചുറ്റിക്കാണാം

സൈക്കിളിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഒരു നാടിനെ പൂർണമായും മനസിലാക്കുന്നത്

കാർബൺ ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കാൻ സൈക്കിൾ ടൂറിസത്തിനു കഴിയും.

Image Credit: Jimmy Kamballur
Web Stories

https://www.manoramaonline.com/web-stories/travel.html

www.manoramaonline.com/web-stories
Read Article