ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സംസ്ഥാനമാണോ കേരളം?

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-travel 5r5js13p0tu2if3k9smd5sbejb content-mm-mo-web-stories-travel-2023 1q3rd25rcpqhoqe37hslf67g79 is-kerala-the-best-state-in-india-travel-vlogger-experience

5 അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് ബ്രിട്ടിഷ് വ്‌ളോഗർ.

കേരളം സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും മികച്ച അഞ്ച് അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ട്രാവല്‍ വ്‌ളോഗറായ യാഡ്

ആലപ്പുഴയിലെ കായലുകളും ഹൗസ് ബോട്ടുകളുമാണ് പട്ടികയില്‍ ആദ്യം.

രണ്ടാം സ്ഥാനം ഓട്ടോറിക്ഷാ യാത്രയ്ക്കാണ്.

മൂന്നാം സ്ഥാനം അതിരപ്പിള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനാണ്

മൂന്നാറിനെ കേരളത്തിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികള്‍ ഒഴിവാക്കരുതെന്നാണ് യാഡ് പറയുന്നത്

കൊച്ചിയിലെ ചീനവല കാഴ്ചയും വിസ്മയകരം

Web Stories
Read Article