കൊച്ചി, സ‍ഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയ നഗരം

content-mm-mo-web-stories 26ul7e4504gupgsih67s3jhne4 content-mm-mo-web-stories-travel 4ri05arrkek5bqdr6uf2e1dv47 kochi-is-one-of-the-most-visited-places-in-india content-mm-mo-web-stories-travel-2023

ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം സഞ്ചാരികളെത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്ന് കൊച്ചി.

കൊച്ചിയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച, ഒപ്പം പ്രകൃതിരമണീയമായ ആകർഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മറൈൻ ഡ്രൈവ്

മറൈൻ ഡ്രൈവ്

വെല്ലിങ്ടൻ ദ്വീപ്, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യനിർമിത ദ്വീപ്

ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് ചർച്ച്

ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് ചർച്ച്

Web Stories
Read Article