രഞ്ജിനി ഹരിദാസിന്റെ നാഗാലാ‌‍ന്‍ഡ് യാത്ര

721ep5kqep54v1t38l3sp57me8 content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-travel 2rb9gn4917cm6jllih90os3rd8 ranjini-haridas-nagaland-travel-experience content-mm-mo-web-stories-travel-2024

കൊഹിമയിൽ

ഡിസൂക്കോ താഴ്‌വരയിൽ രഞ്ജിനി

അംഗാമി, മാവോ ഭാഷകളില്‍ ഡിസൂക്കോ എന്നാല്‍ ‘തണുത്ത വെള്ളം’ എന്നാണ് അർഥം

അസാമിലെ പ്രശസ്തമായ കാമാഖ്യ ക്ഷേത്രത്തില്‍

താന്ത്രിക ക്ഷേത്രവും ശാക്തേയ തീർഥാടന കേന്ദ്രവുമാണ് കാമാഖ്യദേവി ക്ഷേത്രം

ആദിശക്തിയുടെ പ്രതാപരുദ്ര കാളി സങ്കല്പമാണ് ‘കാമാഖ്യ’.

Web Stories
Read Article